خانه / داستان

داستان

داستان چيست؟

داستان چيست

داستان چیست؟ داستان تعاریف زیادی دارد و طبق هر تعریف ویژگی‌ّها مختلفی به آن مربوط می‌شود. داستان یکی از قدیمی‌ترین قالب‌ّهای هنری است. به‌مرور تعریف داستان پیچیده‌تر شده و تکامل‌یافته …

بیشتر بخوانید »