مرور رده

مقالات

امروز

امروز مساوی منِ منهای دیروز امروز = من – دیروز هرروز که می‌گذرد یک روزبه سنمان اضافه‌شده و یک روز از عمرمان کم…